Oplever du, at det kan være svært
at stå som den mæglende part mellem
én eller flere medarbejdere, afdelinger
eller personalegrupper?